Palveluseteli


Palveluseteli on palvelutarpeen arvioinnin ja myönteisen palvelupäätöksen jälkeen kirjoitettava sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta palvelusta. Palveluseteli korvaa palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.