Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli


Etusivu / Kuntalaiselle / Sosiaali ja terveys / Sosiaalipalvelut / Palveluseteli / Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Palveluseteli on ikäihmisten palvelujen myöntämä sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta. Palveluseteli korvaa palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua.

Tehostetun palveluasumisen paikkaa haetaan kirjallisella hakemuksella. Kirjallinen hakemus toimitetaan ikäihmisten palveluihin. Hakemuksen saapumisen jälkeen hakijalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja asia viedään SAS-työryhmän käsiteltäväksi. Viranhaltija tekee päätöksen tehostetusta palveluasumisesta SAS-työryhmän esityksen pohjalta. Mikäli päätös on myönteinen, tehdään erillinen päätös koskien palvelun järjestämisen muotoa, joka voi olla kunnan itse tuottama tai ostama palvelu tai tehostetun palveluasumisen palveluseteli.

Sääntökirjassa on ohjeet palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvalle yritykselle

Palvelusetelin sääntökirja ikäihmisten palvelut tehostettu palveluasuminen.pdf