Työllistämispalvelut


Työllistämispalveluiden tavoitteena on tukea ranualaisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämä- ja osallisuustavoitteita tarjoamalla sosiaalista kuntoutusta ja työllistämistä edistäviä palveluja. Työllistämisyksikössä voi olla työttömiä nuoria ja aikuisia, joilta puuttuu koulutus ja/tai työkokemus, ammatinvaihtajia, työ- ja toimintakyvyltään heikentyneitä työnhakijoita, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä sekä työmarkkinoille integroitumisessa tukea tarvitsevia maahanmuuttajia.

Työllistämisyksikköön kuuluu seinätöntä työtoimintaa ja työpajatoimintaa Työpaja Justeerissa. Seinätöntä toimintaa toteutetaan kunnan omissa työyksiköissä eri hallintokunnissa. Lisäksi työtoimintaa voidaan järjestää paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Justeerissa on toimintaympäristönä käsityöpaja, puutyöpaja, Nuorten työpaja. Lisäksi työllistämisyksikössä on saatavilla etsivän nuoristyöntekijän palvelut) Työllistämisyksikön työntekijöinä toimivat työllisyyskoordinaattori, yksilövalmentaja, työvalmentajat, ryhmävalmentaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Työllistämisyksikkö tekee yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-palveluiden ja TYP:n, oppisopimuskeskuksen, oppilaitosten, eläkelaitosten ja kunnan elinkeinotoimen kanssa.

Työelämäkuntoutus- ja työllistämiskysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä Veijo Illikaiseen tai Mari Lousteeseen.

Työpaja Justeeri

Pappilantie 9 B

97700 Ranua