Kuntouttavan työtoiminnan palvelut


Etusivu / Kuntalaiselle / Sosiaali ja terveys / Sosiaalipalvelut / Työllistämispalvelut / Kuntouttavan työtoiminnan palvelut
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa arjen- ja elämänhallintaa sekä koulutusta ja työllistämistä edistäviä mahdollisuuksia. TE-palvelut tai TYP yhdessä kunnan virkailijan ja asiakkaan kanssa laativat aktivointisuunnitelman/monialaisen työllistämissuunnitelman asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Suunnitelman tavoitteena on löytää/rakentaa pitkään työttömälle polku työelämään. Suunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta mietitään erilaisia vaihtoehtoja työllistymisen edistämiseksi. Siihen voidaan sisällyttää erilaisia työllistämistä edistäviä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta ja palvelun sisällöstä sovitaan suunnitelmassa yksilöllisesti ja räätälöidysti huomioiden asiakkaan työ- ja toimintakyky.