Työ- ja toimintakyvyn kartoitus


Palvelun tarkoitus on kartoittaa asiakkaan olemassa olevaa työ- ja toimintakykyä. Palvelussa selvitetään asiakkaan nykytilannetta huomioiden aikaisempi koulutus-, työ-, kuntoutushistoria sekä asiakkaan terveydentila ja toimintakyky. Tarvittaessa selvittelyn tueksi voidaan järjestää mm. terveystarkastus, toiminnallinen arvio työssä selviytymisestä ja muita tarvittavia palveluita. Tavoitteena on ohjata asiakas oikean palvelun piiriin.