Työelämäosallisuuden palvelut


Työelämä- ja yhteiskuntaosallisuutta tukevaa työtoimintaa sosiaalisena kuntoutuksena järjestetään asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Palvelua voidaan järjestää työpaja Justeerissa, kunnan eri työyksiköissä tai paikallisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Palvelua voidaan järjestää henkilölle, joka on sairaspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Palveluun tuleva asiakas laatii palvelusuunnitelman yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa.

Sosiaalisen kuntoutuksen matalan kynnyksen palveluna työpaja Justeerissa toimii päihteetön päivätoiminta ryhmäpalveluna. Sen tavoitteena on tarjota toimintaa, tukea päihteettömyyttä, antaa vertaistukea ja lisätä yhteiskuntaosallisuuden mahdollisuuksia. Ryhmä on tarkoitettu päihteettömyyteen tukea tarvitseville.