Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä hänelle sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla.

Kaikkiin vammaispalvelulain mukaisiin hakemuksiin on liitettävä lääkärinlausunto. Vammaispalvelulain mukaisia haettavia palveluja ovat mm.

• kuljetuspalvelut
• asunnon muutostyöt
• tulkkipalvelut
• henkilökohtainen apu
Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Tea Romppainen
040 653 1415
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaalityöntekijä
Viivi Heikkilä
040 519 1737
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaalityöntekijä
Mari Louste
0400 358 806
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaaliohjaaja
Sanna Laivamaa
040 867 0241
etunimi.sukunimi@ranua.fi