Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu

Äitiyshuollon tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten paras mahdollinen terveys.
Neuvolan tehtävänä on antaa lääketieteellisen seurannan lisäksi sosiaalista, emotionaalista ja psyykkistä tukea sekä apua uudessa elämäntilanteessa.
Erityisesti tukea annetaan ensimmäisen raskauden suunnittelussa, lapsen odotuksessa, synnytyksessä sekä ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen.

Äitiysneuvolan työmuotoina ovat:
• terveyskasvatus seulontoineen
• henkilökohtainen ohjaus
• perhevalmennus
• kotikäynnit

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään asti.

Lastenneuvolan tehtävänä on:
• lasten terveyden edistäminen
• sairauksien ennaltaehkäisy ja varhaistoteaminen
• kokonaisvaltainen lapsen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen seuraaminen ja tukeminen koko perhe huomioiden.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tukeminen suunnitelmallisen terveysneuvonnan avulla.


Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu

puh. 040 867 0267
Ajanvaraus ja puhelinaika
arkisin klo 8.00 - 9.00

Lastenneuvola

Terveydenhoitaja

Marjaana Koukkula
Puh. 040 867 0267
Ajanvaraus ja puhelinaika
arkisin klo 8.00 - 9.00

Kirkonkylän koulu

Puhelinaika arkisin
klo 8.00 - 9.00
Terveydenhoitaja
Piia Hujanen
puh. 0400 925 014

Yläaste, lukio ja sivukylien ala-asteet

Puhelinaika arkisin
klo 8.00 - 9.00
Terveydenhoitaja
Saara Markkanen
puh. 0400 179 153