Vuodeosasto


Vuodeosasto
Vuodeosaston tavoitteena on perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaiden laitoshoidon toteutuminen. Asiakaslähtöisellä, yksilöllisellä, omatoimisuuteen tukevalla sekä kuntouttavalla työotteella tavoite on kuntouttaa potilas mahdollisimman pian kotiin. Vuodeosasto toimii tiiviissä yhteistyössä fysioterapian ja kotihoidon kanssa.

Vuodeosastolla on 22 potilaspaikkaa, jossa hoidetaan äkillisesti sairastuneita ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita. Osastolla hoidetaan myös kuntoutus,- vuorottelu- ja pitkäaikaispotilaita, päihde- ja psykiatria potilaita sekä saattohoidossa olevia potilaita.

Osastolla ei ole varsinaista vierailuaikaa. Toivomme, että vierailut tapahtuisivat iltapäivällä tai sopimuksen mukaan. Saattohoidossa olevien potilaiden omaisten on mahdollisuus yöpyä osastolla.

Vuodeosaston hoitomaksu:

• lyhytaikainen laitoshoito 38,30€/hoitopäivä (kartuttaa maksukattoa)
• maksukaton (691€) täyttymisen jälkeen 17,90€
• pitkäaikainen laitoshoito määräytyy maksukyvyn mukaan

Toimistosihteeri Toini Simontaival puh. 040 867 0275


Ranuan terveyskeskus
Sairaalatie 4
97700 Ranua

 
Vuodeosasto:

Vastaava sairaanhoitaja

puh. 040 867 0268

Potilaille tulevat puhelut

puh. 040 6629111

Osastonhoitaja:
Marika Petäjäjärvi
marika.petajajarvi@ranua.fi
puh. 040 867 0270