Liikkuva koulu


Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, joka on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Syksyllä 2016 Liikkuvia kouluja oli 1600 eli puolet Suomen peruskouluista. Ranua on ollut mukana lukuvuodesta 2012–13 lähtien. Kaikki Ranuan perusopetuksen yksiköt ovat siis osallisena ohjelmassa.  

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä ja hyvinvoiva koululainen. Liikuntasuositus peruskouluikäisille on vähintään 1–2 tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Tämä on vähimmäismäärä koululaisen terveyden kannalta. Riittävä liikunta koulupäivän aikana muun muassa auttaa oppimaan, parantaa muistia, auttaa keskittymään, tekee koulupäivistä viihtyisämpiä, tuo työrauhaa luokkiin sekä vaikuttaa myönteisesti terveyteen.

Tänä vuonna keskeisiä tavoitteita Ranualla ovat koulujen piha-alueiden parantaminen, koulumatkaliikunnan edistäminen sekä koulupäivien liikunnallistaminen (mm. lajiesittelyt, kampanjat, liikuntatapahtumat ja toiminnalliset oppitunnit). Kouluissa toimivat Välkkäri-ohjaajat. He ovat oppilaita, jotka on koulutettu liikuttamaan toisia oppilaita välitunneilla