Koulukuljetukset


Sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.2.2017 hyväksynyt Ranuan kunnan koulumatkaoppaan. Oppaaseen on koottu Ranuan kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla oppilaat/opiskelijat, huoltajat, kuljettajat ja koulut saavat tietoa koulukuljetuksesta.

Ranuan kunnan koulukuljetusten järjestämisessä noudatetaan perusopetuslakia (POL 32) sekä Ranuan sivistyslautakunnan päättämiä maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen perusteita. Koulukuljetukset ovat koulunkäyntiä tukevaa toimintaa, joka onnistuu hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä koulujen, liikennöitsijöiden ja oppilaiden huoltajien kanssa.

Ranuan kunnan koulumatkaopas löytyy oheisesta lisäinformaatiosta.

Maksutonta koulukuljetusta poikkeustapauksissa haetaan koulunvaihto- ja/tai koulukuljetusanomus -lomakkeella.

Lukiolaisen koulumatkat

Lukion oppilas, jonka koulumatka on yli 10 kilometriä, on oikeutettu saamaan koulumatkatukea.Ranualla tukijärjestely toteutetaan seuraavasti: Lukio maksaa kaikkien kuljetuksessa olevien opiskelijoiden koulumatkat omavastuuosuuksineen (43 E/kk). Opiskelijat anovat koulumatkatukea, mutta tuki maksetaan Ranuan kunnalle. Tuen anomisesta annetaan tarkemmat ohjeet syys- lokakuun vaihteessa asian ollessa ajankohtainen.
Lukio kustantaa matkat myös niille opiskelijoille, joiden koulumatka on 5 - 10 km.


Lisätietoja koulukuljetuksista
antaa sivistystoimenjohtaja
puh. 040 867 0231 tai
toimistosihteeri Raija Niemi
puh. 040 867 0232