Kouluruokailu


Kunnassa toimii kaksi keskuskeittiötä, jotka sijaitsevat terveyskeskuksessa ja Kirkonkylän koululla.

Koulun keskuskeittiön asiakaskunta koostuu päiväkotilapsista, ala- ja yläasteen oppilaista, lukiolaisista ja työpaikkaruokailijoista. Toimitamme päivittäin ruoan Kuhan koululle, esikouluihin ja päivähoitoon.

Alakoulun ruokasalissa ruokailee päivittäin n. 600 asiakasta. Ruokailu on olennainen osa opetusta, kasvatusta ja lasten hyvinvoinnin edistämistä. Monipuolinen ateria lisää koulussa viihtyvyyttä ja ylläpitää vireyttä koulupäivän aikana.

Ruoanvalmistuksessa, ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset, jotka löytyvät osoitteesta www.ravitsemusneuvottelukunta.fi.

ruokaili2.jpg