Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta


Etusivu / Kuntalaiselle / Varhaiskasvatus, koulut ja opetus / Perusopetus / Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2019 - 2020
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu Ranuan kunnassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnointi ja kokonaisvastuu on Ranuan kunnan sivistystoimella. Toimintaa organisoivat koulujen rehtorit ja opetustoimen alaisuudessa aamu- ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet
- Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
- Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
- Eettisen kasvun tukeminen
- Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Toiminta sisältää mm. askartelua, leikkiä, liikuntaa, ulkoilua, käden taitoja ja omaehtoista toimintaa. Lapsi voi tehdä ip- toiminnassa läksyt, mikäli huoltajien, opettajan ja ohjaajan kesken on asiasta sovittu. Lapsille tarjotaan toiminnan aikana välipala. Toiminnassa tapahtuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton.

Aamupäivätoiminta alkaa klo 6.45 jatkuen koulun alkamiseen saakka.
Iltapäivätoiminta alkaa koulun päättymisestä klo. 12.20, jatkuen klo 17.00 saakka.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksut lukuvuonna 2019 – 2020
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat seuraavat Kirkonkylän koululla ja perhepäivähoidossa sekä sivukylillä silloin, kun toimintaan osallistumisen kesto on yli 2 h/pvä ja alle 4 h/pvä:
1 - 5 pv/kk 7 €/pv
6 - 10 pv/kk 40 €/kk
yli 10 pv/kk 80 €/kk

Ap-ip -toimintaan 4 tuntia tai enemmän päivässä osallistuvan oppilaan maksut ovat:
alle 10 pvä/kk 50 €/kk
yli 10 pvä/kk 100 €/kk

Toimintamaksuun sisältyy ohjattu toiminta, askartelu- ym. materiaali, välipala, mahdolliset toiminta-aikana tehtävät retket, sekä lasten tapaturmavakuutus. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja.

Toteutustapa ja mahdollisuudet Ranualla
Ranuan kunnassa on iltapäivätoimintaa koulujen tiloissa seuraavasti:
- Impiön ja Kuhan kouluilla, mikäli toimintaan ilmoittautuneita lapsia on vähintään kolme
- Kirkonkylän koululla
- kuljetuksissa on pyritty hyödyntämään olemassa olevia koulukyydityksiä, jolloin sovelletaan sivistyslautakunnan hyväksymiä 1 - 3 lk:n koulukuljetusperusteita.

Tiedustelut Ranualla toteutettavasta APIP-toiminnasta
- sivistystoimenjohtaja/lukion rehtori Aku-Petteri Luiro; etunimi.sukunimi@ranua.fi tai  puh. 040 867 0231
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja Tuula Paakkari; etunimi.sukunimi@ranua.fi tai puh. 0400 933 604
- APIP -toimintapaikka (toiminta-aikana); puh. 040 867 0285


Tiedustelut Ranualla toteutettavasta APIP-toiminnasta
Sivistystoimenjohtaja/Lukion rehtori Aku-Petteri Luiro
etunimi.sukunimi@ranua.fi
puh. 040 867 0231

Aamu- ja iltapäivätoiminnan
vastaava ohjaaja
Tuula Paakkari
etunimi.sukunimi@ranua.fi
puh. 0400 933 604

APIP -toimintapaikka
(toiminta-aikana)
puh. 040 867 0285