Varhaiskasvatus


Ranuan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa on tavoitteena luoda yhteinen arvopohja ja tavoitteet koko kunnan varhaiskasvatuspalveluihin. Varhaiskasvatusta ohjataan valtakunnallisilla sekä kunnan omilla asiakirjoilla. Varhaiskasvatuksen tehtävänä ja päämääränä on turvata lapselle henkilökohtainen hyvinvointi ja turvallisuus, mahdollisuus asteittaiseen itsenäistymiseen sekä opettaa lapselle toiset huomioivaa toimintaa. Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksen päämääränä on toteuttaa lapselle hyvää arkea:

• Tuetaan tasapainoista ja turvallista lapsuutta.

• Lasta ohjataan myönteiseen suhtautumiseen muita ihmisiä kohtaan.

• Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa varhaiskasvatuspalvelut omien ikätovereidensa kanssa.

Resurssoidaan ammattitaitoista ja pysyvää henkilökuntaa.

• Mahdollistetaan vanhempien osallisuus toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

               Kunnioitan – minua kunnioitetaan

               Arvostan – minua arvostetaan                  

               Luotan – minuun luotetaan

               Kannustan – minua kannustetaan

Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa nivoutuu kasvatuskumppanuuteen. Kasvatuskumppanuus tarkoittaa vanhempien ja varhaiskasvatushenkilökunnan tasavertaista vuorovaikutusta. Se on molemminpuolista kunnioitusta jossa vanhempien tietämystä omasta lapsesta arvostetaan ja vanhemmat puolestaan luottavat varhaiskasvatushenkilöstön ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen.

Yhteystiedot
Varhaiskasvatuksen johtaja
Katja Paakki
puh. 0400 188 524