Erityisvarhaiskasvatus


Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille sairaudesta, vammasta tai muista syistä huolimatta yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus. Yhteistyössä vanhempien, henkilökunnan tai tutkivan tahon kanssa arvioidaan mahdollisen tuen määrä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa, esim.

• fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys

• puheen- tai kielenkehitys

• tunne-elämän tai käyttäytymiseen liittyvät haasteet

• pitkäaikaissairauteen liittyvät kehityshaasteet

• jos vanhemmat tai varhaiskasvatuksen henkilöstö ovat huolissaan lapsen kehityksestä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien ja henkilökunnan lisäksi neuvolan, terapeuttien ja muiden tutkivien tahojen kanssa. Tarvittaessa laaditaan varhaiskasvatussuunnitelman tueksi lapsen kuntoutussuunnitelma, jossa asetettuja tavoitteita arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan säännöllisesti.

 IMG_0742.jpg

 

Yhteystiedot
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Heli Leppiaho
Pappilantie 9, Infopolis
97700 Ranua
heli.leppiaho(at)ranua.fi
puh. 040 761 5109