Tutustuminen hoitopaikkaan

Lapsella ja hänen vanhemmillaan on tärkeää tutustua hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Ota yhteyttä päivähoitopäätöksessä olevaan hoitopaikkaan ja sovi tapaamiset hoitohenkilökunnan kanssa. Varsinkin pienten lasten kohdalla kannattaa järjestää tutustumisia useammaksi päiväksi.

On tärkeää, että lapsi saa vähitellen tottua päiväkodin arkeen. Suru ja ikävä kuuluvat osana päivähoidon alkuun. Lapsi ikävöi vanhempiaan ja vanhemmat ikävöivät lastaan. Lapsen ikävää helpottaa unilelu tai -rätti. Lapsi luottaa päiväkodin kasvattajiin nopeammin, kun kuulee vanhempiensa puhuvan päivähoitopaikasta myönteisesti.

Tutustumiskäynnillä tutustutaan toisiimme, juttelemme yhdessä lapsen asioista, tarpeista ja tottumuksista sekä perheen toivomuksista ja tärkeinä pitämistä asioista. Koska vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita, toivomme heidän olevan avoimia ja rohkeita sanomaan meille asioita, joita meidän tulee ottaa huomioon juuri oman lapsen kohdalla. Mitä enemmän tiedämme lapsesta, sitä paremmin voimme ottaa lapsen yksilöllisyyden huomioon päivähoitoa aloittaessa. Varhaiskasvatushenkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja perhettä koskettavissa asioissa.

 

Erityisruokavalio

Lapsi saa erityisruokavalion mukaiset ateriat, jos siihen on olemassa perheen vakaumuksesta johtuva eettinen syy tai lääketieteellinen erikyisruokavalion tarve. Ruoka-allergioista tulee toimittaa lääkärintodistus.