Metsästys ja kalastus


Etusivu / Matkailijalle / Metsästys ja kalastus
Metsästys ja kalastus

Ranuan karut, mutta kauniit erämaat sekä lukuisat vesistöt tarjoavat hyvät mahdollisuudet niin metsästyksen kuin kalastuksen harrastamiseen. Suosituimpia kalastuspaikkoja ovat Simojärvi ja Simojoki. Simojärvi on lähes 64 km2 suuruinen, rantojensuojeluohjelmaan kuuluva erämaajärvi, jossa tavataan jopa 13 eri kalalajia, mm. kuhaa, siikaa, muikkua ja järvitaimenta. Simojärvestä alkava Simojoki on 193 km pitkä lohijoki, joka laskee Simon kunnan alueella Perämereen.

Metsästys
Metsähallitus myy Ranuan kunnan alueelle pienriistalupia (kanalintulupia, vesilintu- ja jänislupia sekä pienpetolupia), poronhoitoalueen karhunmetsästyslupia, susilupia, ilveslupia sekä hirvenmetsästyksen aluelupia (alueluvat haettava Metsähallitukselta tammikuun loppuun mennessä).

Pienriistaluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa. Vesilintu- ja jänisluvalla kaikkea pienriistaa, lukuunottamatta kanalintuja. Pienpetoluvalla saa metsästää pienpetojen lisäksi yhden kanadanmajavan. Katso ajankohtaiset tiedot metsästysajoista Suomen Riistakeskuksen sivuilta, sekä lupa-aluekohtaisista rajoituksista Metsähallituksen Eräluvat -sivuilta.

Metsästyslupia voi ostaa eräluvat -sivuston verkkokaupasta, palvelunumerosta 020 69 2424 sekä osasta Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä (mm. Pilke -talon asiakaspalvelupiste Rovaniemellä tai Syötteen luontokeskus Syötteellä).

Klikkaa tästä Eräluvat-verkkokauppaan

Kalastus
Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin ja niihin ei tarvita kalastuslupaa.

Kaikkien 18 - 64 -vuotiaiden on suoritettava kalastonhoitomaksu (ei koske onkimista eikä pilkkimistä). Kalastonhoitomaksun voit maksaa Metsähallituksen verkkokaupassa. Pyydyskalastukseen (esimerkiksi verkkokalastukseen) tarvitaan vesialueen omistajan lupa (Ranuan vesialueiden osakaskuntien lupien myyjien yhteystiedot ohessa). Valtion vesiin lupia saa Metsähallitukselta.

Metsähallituksen valtakunnallisella vieheluvalla saa kalastaa Ranualla valtion vesialueilla, mukaan lukien jokien virta- ja koskipaikat. Valtakunnallisella vieheluvalla ei saa kuitenkaan kalastaa Simojärvellä eikä Simojoella.

MMM:n (Maa- ja metsätalousministeriö) viehekalastusmaksulla (entinen läänikohtainen viehekalastuslupa) saa Ranualla kalastaa lammissa ja järvissä sekä jokien suvantopaikoissa kaikkien vesialueilla, mutta siika- ja lohipitoisten jokien koski- ja virtapaikoissa viehekalastusmaksulla ei saa kalastaa.

KALAPYYDYSTEN MERKINTÄ
Uusi  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 1360/2015 (26.11.2015) sisältää määräykset  pyydysten merkitsemisestä erilaisilla vesialueilla, avovedellä  sekä  jäällä. Kts. pyydysten merkintäohje

Simojärvi ja Simojoki

Simojärvellä voi kalastaa Simojärven virkistyskalastusluvalla (nro 2587). Yhteislupa kattaa lähes koko järven, lukuun ottamatta muutamaa yksityisvesialuetta Kortteenperällä (katso rajoitukset www.retkikartta.fi tai www.eraluvat.fi). MMM:n viehekalastusmaksulla (entinen läänikohtainen viehekalastuslupa) saa Simojärvessä kalastaa yhdellä vieheellä. Lupahinnat, lupaehdot ja lisätiedot löydät täältä.

Simojoella voi kalastaa Simojoen virkistyskalastusluvalla (Ranua: nro 2580, huom. Simon kunnan alueella nro 2581). MMM:n viehekalastusmaksulla (entinen läänikohtainen viehekalastuslupa) Simojoella saa kalastaa suvantopaikoissa (huom. ei koski- eikä virtapaikoissa) yhdellä vieheellä.

Kalastuslupia voi ostaa Eräluvat -sivuston verkkokaupasta, palvelunumerosta 020 69 2424 sekä osasta Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä (mm. Pilke -talon asiakaspalvelupiste Rovaniemellä tai Syötteen luontokeskus Syötteellä).

Katso ajankohtaiset tiedot kalastusluvista ja lupa-aluekohtaisista rajoituksista Metsähallituksen Eräluvat -sivuilta. Mahdolliset ELY-keskuksen myöntämät onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskiellot löytyvät MMM:n kalastuskieltoalueiden karttapalvelusta. Lisätietoja metsästyksestä, kalastuksesta ja luvista löydät ohessa olevista linkeistä.

Lähde: Metsähallitus

Luvat osakaskuntien vesialueille

Ranuan osakaskunta:
Lupia voi lunastaa Ranualla
TB:n huoltoasemalta
(Puheenjohtaja: Kalevi Haarahiltunen 
puh. 0400 180 327)
Varapuheenjohtaja: Jari Hintsala puh. 0405134366

Kosamon osakaskunta:  
Markku Mäntyjärvi
puh. 0400 396 745

Penämö-Rytijärven osakaskunta:  
Risto Johansson  
puh. 040 558 4816, 
Eero Sääskilahti  
puh. 040 755 0601, 
Sulo Kuukasjärvi 
puh. 0400 164 751

Simojärven länsirannan osakaskunta:
Kantoniementuvat  
puh. 040 962 8698 
ja 050 366 2548

Sääskilahden osakaskunta: 
Kantoniementuvat  
puh. 040 962 8698 
ja 050 366 2548

Saarijärven osakaskunta: 
Reino Anetjärvi 
puh. 040 576 8044, 
Harjumökit
puh. 040 743 8890