Ranuanjärven retkeilyreitti


Ranuanjärven pohjoispuolen rannalla kulkee Ranuanjärven retkeilyreitti.  Reitin lähtö- ja päätepisteinä toimivat Kristillinen kansanopisto ja Laivalan alue. Reitti on helppokulkuinen ja reitin varrella on Ranuanjärven rannassa oleva laavu. Reitti on 7,2 km pistoreitti, joten reitti on kuljettava edestakaisin mikäli on liikkeellä ilman apukyyditystä. Reitin voi kävellä myös ympäri hyödyntämällä Ranuanjärven ympärillä olevaa tieverkostoa.