Veneily ja melonta


Ranualla on runsaasti vesistöjä, jotka mahdollistavat erilaiset harrasteet vesistöjen äärellä. Pienempiä vesistöjä on ympäri kuntaa, mutta parhaimmat mahdollisuudet veneilyyn tarjoaa Simojärvi suurine selkineen, sekä Simojoki, joka soveltuu etenkin melojille.

Simojärvi soveltuu erinomaisesti vesiretkeilyyn ja järvellä onkin mahdollisuus tehdä erilaisia retkiä aina päiväretkestä jopa useamman päivän veneilyyn. Järvelle pääsee useammasta paikasta, mutta varsinaisia virallisia veneenlaskupaikkoja on alueella neljä: Pohjaslahti, Simontaival, Korvajokisuu ja Simojärven kalasatama.

Simojärvi on suomen 50. suurin järvi ja se on yksi Suomen suurimmista säännöstelemättömistä ja vapaista vesistöistä. Laajat vesialueet, kirkas vesi ja erämaiset, karut maisemat tarjoavat loistavan mahdollisuuden vesiretkeilyyn. Simojärven alueella on runsaasti metsähallituksen laavuja, sekä muutamia autiotupia, joissa voi myös yöpyä.

Simojärvi on veneilijälle haasteellinen järvi ja järvellä onkin veneilyyn tarkoitettuja merkittyjä veneilyväyliä. Väylältä poikkeaminen ei ole suositeltavaa, koska Simojärvellä on lukuisia karikoita ja matalikkoja. Saarissa olevilla taukopaikoilla ei ole varsinaisia rantautumispaikkoja, joten rantautuminen suuremmilla aluksilla voi olla hankalaa.

Tietoa löydät myös metsähallituksen sivustoilta: http://www.luontoon.fi/simojarvijasoppana/aktiviteetit

Simojoki  saa alkunsa Simojärven erämaajärveltä, josta se virtaa erämaiden ja maalaismaisemien läpi Perämerellä. Pituutta joella on 193 kilometriä ja putouskorkeutta 176 metriä. Simojoessa on runsaasti koskia ja joki virtaakin useiden koskien ja suvantojen jonona. Simojoki sopiikin hyvin melontaan, sillä se on yksi harvoja patoamattomia keskisuuria jokivesistöjä Suomessa. Suurin osa koskista sijaitsee joen keski- ja alajuoksulla, missä sijaitsevat myös luonnontilaisen lohikannan tärkeimmät elinalueet. Tornionjoen ohella Simojoki onkin ainoita Itämereen laskevia luonnonvaraisia lohijokia.

Tutustu myös Ranuan infokartta-sovellukseen kartta.ranua.fi .