Maaseutu- ja lomatoimi


Etusivu / Yrittäjälle / Maaseutu- ja lomatoimi
Maaseututoimi

Elävä maaseutu

Ranuan keskusta sijaitsee keskellä kuntaa ja sitä ympäröi kaunis maaseutualue metsineen, peltoineen ja vesineen. Maaseutualueella harjoitetaan perinteisen maatalouden lisäksi monenlaista yritystoimintaa ja toisille maaseutu on viihtyisä, rauhallinen paikka asua.

Ranualla voi nähdä lehmiä, vasikoita, lampaita, vuohia ja hevosia laitumella makaamassa ja syömässä vihreää ruohoa. Lisäksi meillä tapaa sikoja, poroja ja muita lemmikkieläimiä. Osalle eläimet ovat harrastusta, mutta toisille ne tuovat työtä ja toimeentuloa. Ranualla on noin 140 aktiivitilaa.

Maatalouden kehittäminen ja tukiasiat

Maa- ja metsätalousministeriö toteuttaa lakien ja asetuksien avulla maaseudun kehittämiseen, investointeihin ja tukiasioihin liittyviä tehtäviä. Maa- ja metsätalousministeriö sivuilta löytää tietoa ajankohtaisista asioista sekä tukihakemuksiin liittyviä lomakkeita ohjeineen.

Eläinten terveyteen, hyvinvointiin ja rekisteröintiin saa tietoa Eviran sivuilta. Sieltä löytyy myös kotieläintilojen tarvitsemia lomakkeita.

Kunta on siirtänyt maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut Tervolan kunnalle 1.5.2010 alkaen.

Maaseudun kehittämisessä ovat mukana Peräpohjolan Kehitys Ry sekä kunta eri projektein. Kehittämistehtäviä hoitaa myös Tervolan kunnan palveluksessa oleva maaseutuasiamies.

Kunnan myöntämät tuet

Maaseututoimi on varannut vuodelle 2013 kehittämismäärärahaa, jolla tuetaan maatilojen toimintoja seuraavasti:

Talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmat
Tuen suuruus on 50% arvonlisäverottomasta hinnasta ja maksun edellytyksenä on, ettei tukea ole saatu muualta.

Lomatoimisto

Ranuan lomatoimen hallinto siirtyi Tervolan kunnan paikallisyksikölle vuonna 2004, mutta  lomatoimen toimistotilat ja johtava lomittaja palvelevat edelleen kunnanviraston tiloissa. Lomituspalvelujen piiriin kuuluvalla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada lomittaja vuosiloma- ja sijaisapulomitukseen sekä maksulliseeen lomitukseen. Kunta tukee viljelijöiden maksullista lomitusta 120 h saakka 50 % tuntihinnasta.

Lomatoimen tehtävänä on lomitusten järjestäminen, lomittajien työvuorolistojen suunnittelu, lomittajien opastus ja lomitustyön valvonta.


Yhteystiedot

Tervolan kunta
Keskustie 81
95300 Tervola
Puh. 040 124 2411

Lomasihteeri
Vs. Ritva Raatikka
Puhn: 0400 846 530
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tervola.fi

Johtava lomittaja
Jouni Sarajärvi
Puh. 040 750 1262
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tervola.fi