Etusivu / Kuulutukset / Eduskuntavaalit Ranualla 2023
Kuulutukset

Eduskuntavaalit Ranualla 2023

8.3.2023 8:00

Vaalipäivän äänestys 
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9-20. Äänestyspaikkana on Ranuan kunnanvirasto, valtuustosali, Keskustie 34, 97700 Ranua. 

Ennakkoäänestys 
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Ranuan kunnanvirasto, valtuustosali, Keskustie 34. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat: 

Aukioloajat:

ke-to 22.-23.3.2023 klo 11-17 
pe 24.3.2023  klo 11-20 
la-su 25.-26.3.2023 klo 11-14 
ma 27.3.2023  klo 11-17 
ti 28.3.2023  klo 11-20 

Ennakkoäänestys laitoksissa 
Ranuan terveyskeskuksessa/osasto, Palvelutalo Rantakodilla ja Attendo Sisu hoivakodissa toimitettavasta erityisestä ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) vaalitoimikunta tiedottaa erikseen mainittujen laitosten ilmoitustaululla. Näissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. 

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 21.3.2023 ennen klo 16 joko kirjallisesti osoitteella Ranuan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 34, 97700 Ranua tai puhelimitse numeroon 040 709 1445/keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta ja kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.ranua.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. 

Henkilöllisyyttä osoittava asiakirja 
Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passivalokuvaa. Ranualla 8.3.2023 
Keskusvaalilautakunta 

Eduskuntavaalit kuulutus.pdf