Etusivu / Kuulutukset / Nähtävillä olevat kaavat; Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120, Simojärven kalasataman asemakaava sekä Pappilanniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan asemakaavan muutos ja laajennus
Kuulutukset

Nähtävillä olevat kaavat; Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120, Simojärven kalasataman asemakaava sekä Pappilanniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan asemakaavan muutos ja laajennus

24.9.2020 7:00

Nähtävillä olevat kaavat; Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120, Simojärven kalasataman asemakaava sekä Pappilanniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan asemakaavan muutos ja laajennus. Kaavaehdotukset nähtävillä 24.9.-2.11.2020 välisenä aikana Ranuan kunnantoimistolla ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Ranuan kunta asettaa nähtäville seuraavat asemakaavat

Ehdotusvaiheen kuuleminen
- Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120
- Simojärven kalasataman asemakaava

Kaavaehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä 24.9. - 2.11.2020 välisenä aikana Ranuan kunnantoimistolla ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 2.11.2020 klo 12.00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120 tai "Simojärven kalasataman asemakaava".

Vireilletulon kuuleminen
Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutokset

Ranuan kunta kuuluttaa vireille kirkonkylän asemakaavan osa-alueiden Pappilanniemi, vanha sairaala ja Kolomaa asemaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 24.9.2020 alkaen siihen saakka, kunnes kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Ranualla 21.9.2020
Kunnanhallitus

Linkki vireillä oleviin kaavoihin. Asemakaava -osion alta löytyvät kaava-asiakirjat