Etusivu / Kunnan tiedotteet / Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus Ranuaa kohti kasvaa
Kaikki tiedotteet

Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus Ranuaa kohti kasvaa

6.2.2024 16:05

Ranua kiinnostaa aiempaa useampaa tuulivoimayhtiötä. Ranuan tuulivoimahankkeista kerrottiin valtuustolle iltakoulussa maanantaina 5. helmikuuta. Tällä hetkellä Ranualle on suunnitteilla kahdeksan tuulivoimahanketta. 

Kuntaan on tullut viime syksynä kaksi tuulivoiman kaavoitusaloitetta: Winda Energy Oy:n Kupinavaaran ja VSB Oy:n Rahaselän hankkeet. Kupinavaara sijaitsee Ranuan ja Pudasjärven rajalla ja voimaloista enintään 70-85 tulisi Ranualle Saariharjun, Kuukasjärven ja Kelankylän väliselle alueelle. Rahaselän hanke sijoittuu Maurun kylän länsipuolelle ja voimaloita olisi enintään 20-35 tuulivoimalaa. Valtuusto päätti joulukuussa 2023 palauttaa Kupinavaaran ja Rahaselän kaavoitusaloitteet takaisin valmisteluun.

Tuulialfa Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen tammikuussa 2024. Yhtiö suunnittelee enintään kahdeksaa tuulivoimalaa Kortteenperän alueelle.

UBRE Wind Bravo Oy on jättänyt tiistaina 6. helmikuuta kaavoitusaloitteen Haarahiltunen-nimisestä hankkeesta. Se sijoittuu Paloselänsuon ja Kärväsvaaran alueelle Telkkäläntien itäpuolelle ja sinne nousisi enintään 27 tuulivoimalaa. 

Lisäksi ainakin kaksi tuulivoimatoimijaa aikoo jättää kaavoitusaloitteen. Enersense Oy:n Ala-Korpivaara -nimisessä hankkeessa on enintään 16 voimalaa ja ne sijoitettaisiin Korpivaaran alueelle Asmuntin länsipuolelle. Suhankotuuli Oy:n suunnitelmissa on noin 40 tuulivoimalan rakentaminen Suhangon kaivosalueen ympäristöön.

Metsähallitus suunnittelee tuulivoimahanketta Hervan ja Nassakan alueelle. Selvittämistyö on vielä kesken.

Näätäaavalla Rovastinahon itäpuolella on vireillä ETfuelsin ja Neovan biometanolitehdashanke. Kokonaisuuteen kuuluu Neova Oy:n enimmillään 52 tuulivoimalaa. Biometanolihankkeelle on valtuuston tuki.

Näiden hankkeiden yhteenlaskettu tuulivoimaloiden määrä on enimmillään 295-325.

Iltakoulussa valtuutetut käsittelevät merkittäviä, valmistelussa olevia asioita, mutta eivät tee päätöksiä asioista. Edellinen valtuuston iltakoulu Ranualla järjestettiin vuosi sitten helmikuussa 2023, jolloin aiheena oli ETFuelsin ja Neovan biometanolitehdas-hanke Näätäaavalle.

Ranuan valtuuston syyskuussa 2023 päättämän tuulivoimalinjauksen mukaan valtuusto päättää Ranuan alueen tuulivoiman kaavoitusaloitteista.

Tuulivoiman kaavoitusaloitteen eteneminen Ranuan kunnassa

1. Tuulivoimatoimija jättää kuntaan kaavoitusaloitteen

2. Aloitteen käsittelee kunnan kaava- ja maapoliittinen työryhmä. Työryhmä tekee esityksen kunnanhallitukselle.

3. Kunnanhallitus käsittelee kaavoitusaloitteen ja tekee siitä esityksen valtuustolle.

4. Valtuusto päättää kaavoitusaloitteesta. Mikäli valtuusto hylkää aloitteen, tilanne päättyy siihen. Mikäli valtuusto hyväksyy aloitteen, kaavaprosessi alkaa. Tuulivoimatoimija lähtee tekemään omalla kustannuksellaan kaava- ja YVA-selvitystä. Kunta ja toimija laativat kaavoitussopimuksen, kunnanhallitus kuuluttaa kaavan vireille ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tämä vaihe kestää normaalisti noin 2-3 vuotta.

5. Selvitysten valmistuttua kaavaprosessi jatkuu kunnassa siten, että valmisteluvaiheen luonnos asetetaan kuntalaisten ja sidosryhmien nähtäville ja lausunnoille. Kaavaluonnosvaiheessa nähtävillä on myös YVA-selostus (YVA=ympäristövaikutusten arviointi).

6. Nähtävillä olon ja lausuntokierroksen jälkeen tuulivoimatoimija valmistelee kaavaluonnosta kaavaehdotusvaiheeseen. Saapuneet muistutukset ja lausunnot käydään läpi yhdessä kaava- ja maapoliittisen työryhmän kanssa.

7. Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen kuntalaisten ja sidosryhmien nähtäville.

8. Kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja muistutukset käsitellään kaava- ja maapoliittisessa työryhmässä. Kaava voidaan palauttaa vielä uudelleen valmisteluun. Tämän jälkeen kaava asetetaan uudelleen ehdotusvaiheessa nähtäville.

9. Kunnanhallitus esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä tai hylkäämistä

10. Valtuusto hyväksyy tai hylkää kaavan.

valtuutettuja kerkässä.jpg