Etusivu / Kuulutukset / ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella
Kuulutukset

ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

4.7.2024 14:25

Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 4.7. – 12.8.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Tiedoksi annettavat asiakirjat saa pyydettäessä Lapin ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
Asian diaarinumero on LAPELY/3184/2024.

Lisätietoja Kaisa Puolamaa, puh. 0295 037 494, sähköposti: kaisa.puolamaa@ely-keskus.fi

Kartta on täällä.